Slovenská petangová Rančík liga » Slovenská petangová Rančík liga 2012

Slovenská petangová Rančík liga 2012

Milí priatelia, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bol klub SLOPAK poverený poriadaním tohtoročnej Celoslovenskej petangovej ligy klubov.