o nás » členovia

členovia

Šedivý Ľubomír Vrchný radný
Tomanová Blanka Radný
Štarkbauerová Mária Radný
Šedivá Jana Čestný prezident
Biel Wanda Čestný člen

Členovia s aktívnou licenciou na rok 2011:

Bývalí členovia:
Veronika Slobodová odchod do ČR, POP Praha
Katarína Gajdošová založenie nového klubu KLAP Senec
Andrej Kuľa nepredĺžil členstvo na rok 2012
Andrea Fratričová prestup do Hohenlohe
Andrej Fratrič prestup do Hohenlohe
Peter Fratrič prestup do Hohenlohe
Richard Gažo prestup do Hohenlohe
Natália Štarkbauerová
prerušila členstvo pre pobyt v zahraničí
Pierick Peborde
nepredĺžil členstvo na rok 2011
Ante Trošič
nepredĺžil členstvo na rok 2011
Štefánia Uroda
nepredĺžila členstvo na rok 2011
Wagnerova Linda
nepredĺžila členstvo na rok 2011
Eric Fayet nepredĺžil členstvo na rok 2010
Pinková Natália nepredĺžila členstvo na rok 2010
Igor Stano prestup do Jewel
Michal Stano prestup do Jewel
Rene Gorin nepredĺžil členstvo na rok 2009
Sobolič Milan prestup do Spiders
Sobolič Michal prestup do Spiders
Sobolič Marek prestup do Spiders
Soboličová Diana prestup do Spiders
Šúry Peter prestup do KPP Svätopluk
Susková Janette prestup do KPP Svätopluk
Jesenský Lukáš prestup do KPP Svätopluk
Sedláček Peter prestup do CAP
Matuchovic Mário prestup do CAP
Ortiger Regis nepredĺžil členstvo na rok 2008
Kimlička Matej nepredĺžil členstvo na rok 2008
Irena Mareková nepredĺžila členstvo na rok 2007
Roman Bomboš nepredĺžil členstvo na rok 2007
Ingi Jarunková nepredĺžila členstvo na rok 2007
Daniela Slobodová nepredĺžila členstvo na rok 2007
Viktoria Slobodová nepredĺžila členstvo na rok 2007
Martina Kollárová nepredĺžila členstvo na rok 2007
Zuzana Vrbjarová nepredĺžila členstvo na rok 2007
Martina Užíková nepredĺžila členstvo na rok 2007
Lenka Mašulovičová nepredĺžila členstvo na rok 2007
Viktor Ruttkay nepredĺžil členstvo na rok 2006
Jakub Lazarčík nepredĺžil členstvo na rok 2006
Juraj Kanas nepredĺžil členstvo na rok 2006
Braňo Ivan nepredĺžil členstvo na rok 2006
Milada Lauková nepredĺžil členstvo na rok 2005
Kristína Hanáková nepredĺžila členstvo na rok 2005
František Marek nepredĺžil členstvo na rok 2005
Patric Le Gall [Franc.] nepredĺžil členstvo na rok 2005
Martina Užíková nepredĺžila členstvo na rok 2005
Patrik Rešetka nepredĺžil členstvo na rok 2005
Martina Snopová prestup do Univerzum
Matej Ferančík nepredĺžil členstvo na rok 2004
Zdeno Rozhold 2003 velvyslanec SLOPAKu na Kube
Andrej Halač nepredĺžil členstvo na rok 2003
Juraj Rosčák nepredĺžil členstvo na rok 2003
Elena Vojtášková nepredĺžila členstvo na rok 2003
Alexej Vojtášek nepredĺžil členstvo na rok 2003
Júlia Horáková nepredĺžila členstvo na rok 2003